Pin It

0926.895.895

Vai trò quan trọng của ngành Điều dưỡng

Điều kiện học văn bằng 2 Trung cấp Điều Dưỡng Hà Nội Đối tượng học trong 10 tháng: Những học viên có Bằng tốt nghiệp các trường trình độ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học trở lên thuộc các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe (như Trung cấp Dược, Xét nghiệm, Y học cổ truyền, Y tế công cộng, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Y sĩ đa khoa…). Đối tượng học trong 12 tháng: Những học viên thuộc đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học trở lên bất kỳ ngành nào không thuộc nhóm ngành sức khỏe (như Kế toán, ngân hàng, báo chí, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, du lịch, marketing, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh…)

Điều kiện học văn bằng 2 Trung cấp Điều Dưỡng Hà Nội

Đối tượng học trong 10 tháng: Những học viên có Bằng tốt nghiệp các trường trình độ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học trở lên thuộc các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe (như Trung cấp Dược, Xét nghiệm, Y học cổ truyền, Y tế công cộng, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Y sĩ đa khoa…).
Đối tượng học trong 12 tháng: Những học viên thuộc đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học trở lên bất kỳ ngành nào không thuộc nhóm ngành sức khỏe (như Kế toán, ngân hàng, báo chí, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, du lịch, marketing, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *